Úvodní stránka       Obchodní podmínky       Nová registrace       Naše tipy         Rozety FIX-IN        Orientace kování       Montáž kování       Kontakt
UŽIVATELUŽIVATEL
Uživatel
Heslo
Registrace

NÁKUPNÍ KOŠÍKNÁKUPNÍ KOŠÍK

RYCHLÝ KONTAKTRYCHLÝ KONTAKT

AKCEAKCE

ODKAZYODKAZY


Jak nakupovat


Výbìr zboží
  1. Vyberte si v levém sloupci kategorii.
  2. K výbìru zboží slouží také panel vyhledávání, umístìný vlevém sloupci nahoøe.
    Zde vepištì èást názvu kování nebo tøeba materiálu (napø. leko nebo nerez).

    Vyhledávání
    prohledá celou datábázi všech produktù a èlánkù i s jejich popisem, takže mùžete zadat opravdu cokoliv co Vás zajímá.

  3. Produkty nebo èlánky se Vám následnì zobrazí formou výpisu katalogu.
  4. Po zobrazení pøslušné kategorie mùžete zùžit výbìr kování, podle poadovaného materiálu èi znaèky atd.
Pøidávání produktù do košíku
Po kliknutí na produkt v katalogu mùžete produkty vkládat do košíku. To provedete tlaèítkem "koupit", které je umístìno u všech produktù. Do nákupního košíku se dostanete pøes obrázek košíku v pravém sloupci obrazovky.
Zde mùžete zmìnit poèet objednaných produktù zmìnou èísla u pøíslušné položky pole a stisknutím tlaèítka "Pøepoèítej". Zboží mùžete z nákupního košíku odebrat zadáním poètu 0 a stisknutím tlaèítka "Pøepoèítej". Pro pøidání dalšího zboží do košíku pokraèujte výbìrem položky v levém sloupci. Pro dokonèení nákupu a potvrzení objednávky, zvolte zpùsob odbìru a stisknìte tlaèítko "Dokonèit objednávku".
Dokonèení nákupu a potvrzení objednávky
Zkontrolujte, zda-li objednané zboží a jeho poèet souhlasí. Vyplòte všechny údaje sloužící k doruèení Vaší objednávky. Registrace není nutná, staèí vyplnit jen dodací údaje.
Potvrzení objednávky
Na zadaný email Vám pøíjde kopie Vaší objednávky.
Odeslání zboží
Není-li uvedeno jinak zboží odesíláme zpravidle do 3 dnù od pøijetí objednávky. Celková doba dodání k Vám je 4-7dní.
Zboží doruèujme pøes Èeskou poštu, která Vám balíèek doruèí obvykle již druhý den po odeslání.
Úložní doba balíèku je pouze 7 dní!!! Poté se nám balíèek vrátí zpìt. Za opakované poslání úètujeme poštovné znovu!Reklama: NajduZboží.cz |  Tovar.sk |  Pesiazona.sk 2009-2024 © PiDi Soft |  Odkazy  |  FB